« حاميان ما »

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره از دوره چهارم

اولین جلسه هیات مدیره از دوره چهارم در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در محل سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد.

 

افراد حاضر در جلسه
دکتر مسعود مهاجری
دکتر سید علی اکبر شمسیان
دکتر فاطمه ابریشمی
دکتر سعید عامل
دکتر سامان سلیمانپور
دکتر محسن عظیمی نژاد
دکتر مهران غلامین
دکتر براتعلی مشکانی

 

 مصوبات جلسه

۱. تعیین سمت اعضای هیات مدیره

 1.  رییس: دکتر مسعود مهاجری
 2.  نایب رییس: دکتر فاطمه ابریشمی
 3.  دبیر: دکتر سید علی اکبر شمسیان
 4.  بازرس: دکتر محسن عظیمی نژاد
 5.  خزانه دار: دکتر سامان سلیمانپور
 6.  روابط عمومی: دکتر مهران غلامین
 7.  دبیر علمی: دکتر سعید عامل
 8. وبسایت: دکتر براتعلی مشکانی

۲. خط و مشی فعالیت انجمن در دوره چهارم

 1.  تعامل با سایر انجمنهای آزمایشگاهی
 2.  تشکیل کارگروههای نشریه و کارگاههای بازآموزی
 3. برگزاری منظم جلسات هیات مدیره در اولین یکشنبه هر ماه
 4. برگزاری منظم جلسات عمومی با اعضای انجمن