« حاميان ما »

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن متخصصین تک‌رشته ای علوم آزمایشگاهی ایران

مشتمل بر چهار فصل و ۳۰ ماده و ۳۴ تبصره

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ۱:  نام انجمن

نام انجمن، انجمن متخصصین تک‌رشته ای علوم آزمایشگاهی ایران می‌باشد که انجمنی است علمی، تخصصی و صنفی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود.

ماده ۲:  محل انجمن

مرکز اصلی انجمن در شهر مشهد به نشانی خیابان احمد آباد ، بیمارستان قائم(عج) است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب انجمن در سایر شهرهای کشور، شعبه ، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. منوط به اینکه این موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و یا کتباً به اطلاع اعضاء برسد و موافقت اکثریت اعضاء جلب گردد.

ماده ۳: تابعیت

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد.

ماده ۴: مدت فعالیت

انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می‌گردد و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده ۵:  اهداف انجمن

الف)   ایجاد و تحکیم روابط علمی، تحقیقاتی و صنفی در میان متخصصین علوم آزمایشگاهی

ب)   کوشش در اعتلای سطح علمی رشته‌های علوم آزمایشگاهی در کشور و تلاش برای آشنا کردن متخصصین و جامعه آزمایشگاهیان با تازه‌های آزمایشگاهی

پ)   پیگیری و دفاع از حقوق آزمایشگاهیان و تلاش در جهت اعتلای نقش آنها در جامعه پزشکی

ت)   کوشش در جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات متخصصین رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی

ث)   ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی لازم بین متخصصین رشته‌های مختلف آزمایشگاهی و سایر همکاران گروه‌های پزشکی

ج)  همکاری با مقامات مسئول در تحقیق و ارزشیابی مستمر و تجدید نظر در برنامه‌ها

چ)   برقراری ارتباط با موسسات علمی سایر کشورها و مجامع بین‌المللی به منظور همکاری و آگاهی از پیشرفت‌های حاصل در آن کشورها

ح)    تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی و تحقیقاتی که حاوی آخرین تحولات و تازه‌های علمی در رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی باشد و انتشار کتاب‌هایی که به ارتقاء رشته‌های مختلف آزمایشگاهی کمک می‌نماید.

خ)   برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های علمی و آموزشی (فصلی یا سالیانه)

د)   تجلیل و قدردانی از محققان ممتاز این رشته که به پیشرفت‌های علمی شایسته‌ای نایل شده‌اند و همچنین کسانی که به نحوی خدمات برجسته‌ای در پیشبرد اهداف انجمن انجام داده‌اند.

ذ)   هر گونه بررسی در مسایلی که به پیشرفت علوم آزمایشگاهی در کشور کمک نماید و تسلیم نتیجه بررسی به شکل پیشنهاد به مقامات زیربط

ر)   تهیه و پیشنهاد طرح‌های تحقیقاتی مشترک به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

ز)   همکاری با وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و تحقیقات، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه‌ریزی امور آموزش ، پژوهش و صنفی

ژ)   ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و ارائه پیشنهادات

فصل دوم : شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده ۶:

کلیه افراد علاقه‌مند با داشتن شرایط ذیل، با تصویب هیئت مدیره، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

 ۱. پذیرفتن مفاد اسناسنامه
۲. داشتن اهلیت اجتماعی و محروم نبودن از حقوق اجتماعی
۳. داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی
۴. پرداخت سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت، که میزان آن توسط مجمع عمومی تصویب می شود.

ماده ۷:  عضویت

۱. اعضای پیوسته، که دارای حق رای هستند و مدرک تحصیلی آنها حداقل دکتری تخصصی در یکی از رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی یا رشته‌های مرتبط است.

۲. اعضای وابسته، که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی یا رشته‌های مرتبط است.

۳. اعضای افتخاری از بین شخصیت‌ها و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنها حائز اهمیت است و یا دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

۴. اعضای دانشجویی: دانشجویان کارشناسی ارشد و یا دکتری رشته‌های مرتبط.

۵. اعضای مؤسساتی

تبصره ـ اعضاء وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

ماده ۸:

عضویت در انجمن،‌ با درخواست کتبی خواهد بود.

۸-۱ انصراف از عضویت، با درخواست کتبی است که تسلیم هیات مدیره می‌گردد.

۸-۲ لغو عضویت هر عضو براساس تصمیم اکثریت اعضای هیات مدیره خواهد بود.

تبصره ۱ ـ خروج هر یک از اعضاء از عضویت انجمن (به هر نحو) پس از مفاصا حساب مالی و حقوقی از جمله انجام تعهدات، دیون و دریافت مطالبات، مطابق با قوانین و آئین‌نامه های جاری کشور و پس از تایید هیات مدیره انجمن رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲ ـ بدیهی است در صورت اعتراض فرد لغو عضویت شده هیات مدیره انجمن در اسرع وقت دلایل و مستندات قانونی لغو عضویت فرد مربوط را اعلام می‌نماید.

ماده ۹ :  هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ـ پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

فصل سوم : ارکان انجمن

ماده ۱۰ :  ارکان انجمن عبارتند از :

[الف]. مجمع عمومی
[ب]. هیئت مدیره
[ج]. بازرس یا بازرسان

[ مجمع عمومی ]:
ماده ۱۱:

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق العاده از گردهمایی اعضای پیوسته، تشکیل می شود.

ماده ۱۲:

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات قانونی سالی یک بار تشکیل خواهد شد برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد آراء به حد نصاب نرسید، آراء به صورت کتبی اخذ خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس یا تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته، ظرف مدت دو ماه تشکیل شود.

تبصره ۱ ـ یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای کتبی ایشان پاسخ منفی داده باشند. در چنین حالتی، این اعضاء در آگهی دعوت، می بایستی به عدم اجابت درخواست توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورت تحقق تبصره ۱ ماده ۱۱ دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.