« حاميان ما »

اساسنامه انجمن

به نام خداوند جان و خرد

اساسنامه انجمن متخصصین تک رشته ای علوم آزمایشگاهی ایران

 

نظر به حضور تعداد قابل ملاحظه ای متخصصین تک رشته ای علوم آزمایشگاهی در رشته های مختلف علوم پزشکی که اغلب نیز نقش عمده ای در آموزش و ارائه خدمات تشخیص طبی در سطح کشور دارا می باشند انجمن متخصصین تک رشته ای علوم آزمایشگاهی ایران جهت ایجاد انسجام و هماهنگی بین این متخصصین و به منظور ارتقاء علمی، بررسی و رفع مسایل، مشکلات و تعالی حرفه آزمایشگاهی تشکیل می گردد

 

 

 

اساسنامه انجمن متخصصین تک‌رشته ای علوم آزمایشگاهی ایران

مشتمل بر چهار فصل و ۳۰ ماده و ۳۴ تبصره 

 

 

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ۱:  نام انجمن

نام انجمن، انجمن متخصصین تک‌رشته ای علوم آزمایشگاهی ایران می‌باشد که انجمنی است علمی، تخصصی و صنفی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود.

ماده ۲:  محل انجمن

مرکز اصلی انجمن در شهر مشهد به نشانی خیابان احمد آباد ، بیمارستان قائم(عج) است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب انجمن در سایر شهرهای کشور، شعبه ، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. منوط به اینکه این موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و یا کتباً به اطلاع اعضاء برسد و موافقت اکثریت اعضاء جلب گردد.

 

 

ماده ۳: تابعیت

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد.

ماده ۴: مدت فعالیت

انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می‌گردد و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده ۵:  اهداف انجمن

الف)   ایجاد و تحکیم روابط علمی، تحقیقاتی و صنفی در میان متخصصین علوم آزمایشگاهی

ب)   کوشش در اعتلای سطح علمی رشته‌های علوم آزمایشگاهی در کشور و تلاش برای آشنا کردن متخصصین و جامعه آزمایشگاهیان با تازه‌های آزمایشگاهی

پ)   پیگیری و دفاع از حقوق آزمایشگاهیان و تلاش در جهت اعتلای نقش آنها در جامعه پزشکی

ت)   کوشش در جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات متخصصین رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی

ث)   ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی لازم بین متخصصین رشته‌های مختلف آزمایشگاهی و سایر همکاران گروه‌های پزشکی

ج)  همکاری با مقامات مسئول در تحقیق و ارزشیابی مستمر و تجدید نظر در برنامه‌ها

چ)   برقراری ارتباط با موسسات علمی سایر کشورها و مجامع بین‌المللی به منظور همکاری و آگاهی از پیشرفت‌های حاصل در آن کشورها

ح)    تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی و تحقیقاتی که حاوی آخرین تحولات و تازه‌های علمی در رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی باشد و انتشار کتاب‌هایی که به ارتقاء رشته‌های مختلف آزمایشگاهی کمک می‌نماید.

خ)   برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های علمی و آموزشی (فصلی یا سالیانه)

د)   تجلیل و قدردانی از محققان ممتاز این رشته که به پیشرفت‌های علمی شایسته‌ای نایل شده‌اند و همچنین کسانی که به نحوی خدمات برجسته‌ای در پیشبرد اهداف انجمن انجام داده‌اند.

ذ)   هر گونه بررسی در مسایلی که به پیشرفت علوم آزمایشگاهی در کشور کمک نماید و تسلیم نتیجه بررسی به شکل پیشنهاد به مقامات زیربط

ر)   تهیه و پیشنهاد طرح‌های تحقیقاتی مشترک به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

ز)   همکاری با وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و تحقیقات، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه‌ریزی امور آموزش ، پژوهش و صنفی

ژ ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و ارائه پیشنهادات

فصل دوم : شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

 

 

ماده ۶:

کلیه افراد علاقه‌مند با داشتن شرایط ذیل، با تصویب هیئت مدیره، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

 ۱. پذیرفتن مفاد اسناسنامه
۲. داشتن اهلیت اجتماعی و محروم نبودن از حقوق اجتماعی
۳. داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی
۴. پرداخت سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت، که میزان آن توسط مجمع عمومی تصویب می شود.

ماده ۷:  عضویت

۱. اعضای پیوسته، که دارای حق رای هستند و مدرک تحصیلی آنها حداقل دکتری تخصصی در یکی از رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی یا رشته‌های مرتبط است.

۲. اعضای وابسته، که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی یا رشته‌های مرتبط است.

۳. اعضای افتخاری از بین شخصیت‌ها و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنها حائز اهمیت است و یا دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

۴. اعضای دانشجویی: دانشجویان کارشناسی ارشد و یا دکتری رشته‌های مرتبط.

۵. اعضای مؤسساتی

تبصره ـ اعضاء وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

 

 

ماده ۸:

عضویت در انجمن،‌ با درخواست کتبی خواهد بود.

۸-۱ انصراف از عضویت، با درخواست کتبی است که تسلیم هیات مدیره می‌گردد.

۸-۲ لغو عضویت هر عضو براساس تصمیم اکثریت اعضای هیات مدیره خواهد بود.

تبصره ۱ ـ خروج هر یک از اعضاء از عضویت انجمن (به هر نحو) پس از مفاصا حساب مالی و حقوقی از جمله انجام تعهدات، دیون و دریافت مطالبات، مطابق با قوانین و آئین‌نامه های جاری کشور و پس از تایید هیات مدیره انجمن رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲ ـ بدیهی است در صورت اعتراض فرد لغو عضویت شده هیات مدیره انجمن در اسرع وقت دلایل و مستندات قانونی لغو عضویت فرد مربوط را اعلام می‌نماید.

ماده ۹ :  هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ـ پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

 

 

 

فصل سوم : ارکان انجمن

 

 

ماده ۱۰ :  ارکان انجمن عبارتند از :

[الف]. مجمع عمومی
[ب]. هیئت مدیره
[ج]. بازرس یا بازرسان

[ مجمع عمومی ]:
ماده ۱۱:

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق العاده از گردهمایی اعضای پیوسته، تشکیل می شود.

ماده ۱۲:

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات قانونی سالی یک بار تشکیل خواهد شد برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد آراء به حد نصاب نرسید، آراء به صورت کتبی اخذ خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس یا تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته، ظرف مدت دو ماه تشکیل شود.

تبصره ۱ ـ یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای کتبی ایشان پاسخ منفی داده باشند. در چنین حالتی، این اعضاء در آگهی دعوت، می بایستی به عدم اجابت درخواست توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورت تحقق تبصره ۱ ماده ۱۱ دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۳: وظایف مجمع عمومی عادی

 ۱.   انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت چهار سال
۲.   استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
۳.   تعیین خط مشی کلی انجمن
۴.   بررسی و اظهار نظر درباره پیشنهادات هیئت مدیره
۵.   تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶.   تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه های انجمن

۷٫  اظهارنظر در مورد مسائل مختلف انجمن و ارائه راهکارهای لازم

۸٫  پیشنهاد تغییرات در مفاد اساسنامه و تصویب پیشنهادات

 

ماده ۱۴:

مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات لازم و اعلام در روزنامه کثیرالانتشار، یا دعوت‌نامه کتبی مشابه مجمع عمومی عادی با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱. با درخواست هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان)
۲. با درخواست یک سوم از اعضای پیوسته بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ اساسنامه

تبصره ۱ ـ دعوت‌نامه مجمع عمومی، حداقل ده روز قبل از تشکیل آن به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، به اطلاع اعضاء پیوسته خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره ۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

 

ماده ۱۵:

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره ـ اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۶: وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

۱. بررسی و تصویب انحلال انجمن
۲. عزل هیئت مدیره
۳. تصویب تغییرات در مفاد اسناسنامه

ماده ۱۷: انحلال انجمن

در صورت درخواست هیات مدیره و تایید مجمع عمومی و یا تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در همان جلسه نسبت به انحلال انجمن و انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.


ماده ۱۸:

 ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد.

 

تبصره ـ مانده دارائی‌ها و اموال انجمن پس از ادای دیون، وصول مطالبات و پرداخت هزینه‌ها و با تصویب هیات مدیره و هیئت تصفیه به تناسب بین اعضاء انجمن تقسیم می‌گردد. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات انجام شده را جهت تمام اعضاء ارسال دارد.


[ هیئت مدیره ] :
ماده ۱۹:

انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱ ـ شعبه انجمن در سایر شهرها با رعایت ماده ۲ این اساسنامه توسط هیئتی مرکب از ۵ نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند، اداره خواهند شد و اعضای این هیئت‌ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تاسیس شعبه ۲۰ نفر عضو می‌باشد که در صورت عدم حصول آن، می‌توان دفتر یا نمایندگی دائر نمود.

تبصره ۲ ـ جلسات هیئت مدیره با حضور دو سوم اعضاء (۵ نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار و یک نفر را به عنوان بازرس برای مدت چهار سال انتخاب می‌کنند. حدود اختیارات هیئت مدیره، بر اساس مفاد ماده ۲۳ این اساسنامه مشخص شده است.

تبصره ۴ ـ شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای وی خواهد بود.

تبصره ۵ ـ در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۶ ـ هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حسب نیاز تشکیل می‌دهد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوت‌نامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

تبصره ۷ ـ عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

ماده ۲۰:

مجمع عمومی اعضاء هیئت مدیره را از بین داوطلبینی (اعضاء پیوسته) که آمادگی خود را جهت عضویت در هیئت مدیره بصورت کتبی به مجمع عمومی اعلام داشته‌اند، برای مدت چهار سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دو دوره دیگر بلامانع است و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را سه ماه قبل از پایان تصدی خود اعلام کند.

ماده ۲۱:

رییس هیئت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن نزد مراجع مختلف خواهد بود.

 ماده ۲۲:

کلیه مدارک رسمی انجمن، پرونده‌ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود. مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس و با مهر انجمن خواهد بود.

تبصره ـ مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتری مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده ۲۳:

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن است و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

 

وظایف هیات مدیره

۱-      تشکیل گروه‌ها، کمیته‌ها، و کمیسیون‌های علمی، برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی

۲-      کوشش در جهت تحقق اهداف انجمن

۲-      برگزاری گردهمائی‌ها

۴-     نشر مقالات علمی و خبرنامه انجمن

۵-     تهیه و تدوین آئین‌نامه‌هایی جهت تشکیل کمیته‌های مختلف که برای فعالیت انجمن ضرورت داشته باشند.

۶-     دعوت برای تشکیل مجمع عمومی

۷-     اجرای مصوبات مجمع عمومی و بررسی پیشنهادات مجمع عمومی

۸-      تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

۹-     تهیه و تدوین آئین نامه‌های لازم

۱۰-    بررسی و پیشنهاد اصلاحات و تغییرات پیشنهادی در اساسنامه

۱۱-    حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات

۱۲-    اقامه دعوی از طرف انجمن و بررسی دعاوی مطروحه

۱۳-     افتتاح حساب در بانک‌ها، اقدام و پیگیری امور حقوقی، کیفری، قضایی، اداری، مالیاتی و ثبتی و …. نزد کلیه مراجع صلاحیت‌دار دولتی و غیردولتی

۱۴-    تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، حل و فصل دعاوی از طریق سازش

۱۵-    هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد، با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، بنام انجمن انجام دهد.

۱۶-   انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات کشور

۱۷-   قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن

۱۸-   پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۲۴:

 جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم (۳/۲) اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیات مدیره تنها در صورتی که به تایید اکثریت اعضای هیات مدیره برسد، قابل اجرا می‌باشد.

تبصره ـ در جلسات هیات مدیره حضور رئیس یا نایب رئیس الزامی است.

 

ماده ۲۵: شرح وظایف و مسئولیت های اعضاء هیات مدیره

۱- رئیس: نماینده قانونی جامعه و حافظ مصالح انجمن و  اعضاء در چارچوب اساسنامه انجمن خواهد بود.

وظایف رئیس عبارت است از :‌

الف ـ برگزاری جلسات هیات مدیره

ب ـ پیگیری اجرای مصوبات هیات مدیره

ج ـ گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی

د- نظارت بر تهیه گزارش سالانه فعالیت‌ها برای ارائه به مجمع عمومی

ه- نظارت بر تهیه و تدوین آئین نامه های لازم

و-  کوشش در جهت تحقق اهداف انجمن

۲- نایب رئیس :‌

در غیاب رئیس عهده دار مسئولیت و وظایف مربوط خواهد بود.

۳- دبیر:

الف ـ هماهنگی جهت برگزاری جلسات هیات مدیره

ب ـ تهیه صورت جلسات و ارسال آن برای اعضای انجمن

ج ـ انجام مکاتبات با هماهنگی رئیس انجمن

د ـ برنامه ریزی و برگزاری همایش‌های انجمن با هماهنگی رئیس

۴- وظایف خزانه دار:

    مسئولیت امور مالی، تنظیم و نگهداری اسناد درآمدها و هزینه‌ها

تبصره ۱ ـ جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارا می‌باشد.

تبصره ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس با مهر ((انجمن)) معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر اجرایی انتخاب کند و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیر اجرایی در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضاء را دارد.

تبصره ۴ ـ هیئت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اسناسنامه گروه یا کمیته‌های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.

تبصره ۵ ـ تصمیمات متخذه در گروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

تبصره ۶ ـ هیئت مدیره موظف است در پایان هر سال مالی، گزارش مالی سالیانه حاوی ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن، تدوین نموده و در اختیار بازرس انجمن قرار دهد و پس از اظهار نظر بازرس جهت بررسی و تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه نماید.

[ بازرس یا بازرسان ] :

ماده ۲۶:

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دوسال انتخاب خواهد نمود.

تبصره ـ انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.


ماده ۲۷: وظایف بازرس یا بازرسان

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

 ۱. مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن اعم از مالی و غیره برای اطلاع مجمع عمومی
۲. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۳. گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۴. شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است.

تبصره ۱ ـ کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( یا بازرسان ) قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آنرا حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

 

 

فصل چهارم : بودجه

 

ماده ۲۸: منابع مالی انجمن

بودجه انجمن از طریق حق عضویت اعضا و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره و جمع آوری هدایا، دریافت کمک‌های بلاعوض مردمی، تسهیلات دولتی و سایر منابع تأمین می‌شود و کلیه درآمد و عواید انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اسناسنامه می‌گردد.

ماده ۲۹:

درآمد و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و بیلان سالیانه آن، پس از تصویب در مجمع عمومی، اعتبار دارد.

تبصره ۱ ـ دفاتر قانونی و کلیه اسناد و مدارک حسابداری انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار داده خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سال مالی مؤسسه منطبق به سال هجری شمسی است و همواره در پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

تبصره ۳ ـ کلیه وجوه مازاد بر هزینه های ((انجمن)) در حساب مخصوصی به نام ((انجمن)) نزد بانک‌های کشور نگهداری خواهد شد.

تبصره ۴ ـ هیچ یک از مؤسسین انجمن، و یا صاحبان سرمایه، حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نخواهند داشت و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

 

ماده ۳۰:

هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، باید به اطلاع و تصویب مجمع عمومی برسد.

 این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۳۰ ماده و ۳۴ تبصره می‌باشد که پس از درج اصلاحات در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۶ مجمع عمومی فوق العاده انجمن به تصویب رسید.